Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 33 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP 33 AICHI 34 triệu 09/04/2021
TUYỂN 12 NỮ ĐÚC NHỰA 12 IBARAKI 33 triệu 05/04/2021
TUYỂN 12 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI 12 OSAKA 40 triệu 20/03/2021
TUYỂN 09 NAM XÂY DỰNG GIÀN GIÁO 09 KANAGAWA 50 triệu 17/03/2021
TUYỂN 30 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ CÁC MÁY ĐIỆN 30 HYOGO 33 triệu 20/03/2021
TUYỂN 06 NỮ ÉP KIM LOẠI 06 KYOTO 33 triệu 22/03/2021
TUYỂN 45 NỮ VẬN HÀNH MÁY 45 HYOGO 35 triệu 27/03/2021
TUYỂN 20 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ 20 OSAKA 35 triệu 10/03/2021
TUYỂN 6 NAM XÂY DỰNG 06 KYOTO 48 triệu 21/03/2021
TUYỂN 06 NAM SẢN XUẤT THÙNG CARTON 06 OSAKA 35 triệu 05/03/2021
Liên hệ